Personligheds- og færdighedstest

WE-CRUIT tilbyder nu  personligheds- og færdighedstests

Højere succesrate

Kan man gardere sig 100% mod fejlrekruttering? Nej, det kan man ikke, men man kan gå ind i et kontraktforhold med så åbne øjne som muligt. Her kan en personligheds- eller færdighedstest være et godt værktøj.

Undersøgelser viser nemlig, at personlighedstestede kandidater i højere grad bliver en succes i jobbet og har længere ansættelser. Hos WE-CRUIT tilbyder vi både MPA og ACE-personlighedstest, certificeret af Master Danmark. 

MPA og ACE - hvad er forskellen?

ACE

ACE- testen afdækker testtagers logiske og analytiske ræsonnement. Der måles på konsulentens evne til at tilegne ny viden, nye færdigheder, og evne til at gennemskue komplekse udfordringer.

Virksomheder får derfor et grundlag til at vurdere en kandidats evne til:

  • at gennemskue komplekse udfordringer og hastigheden hvormed det gøres
  • tilegnelse af ny viden
  • at ræssonere logisk og analytisk og dermed træffe de logisk set bedste beslutninger 

At ACE er et databaseret værktøj, giver derfor også et håndgribeligt værktøj for virksomheden, som kan måle på konkrete elementer

MPA

MPA-testen fokuserer ikke på, hvad testtager kan eller ikke kan, men i stedet, hvad denne foretrækker at gøre . Testen afklaring omkring handlingsmønstre.

MPA måler på 9 egenskaber, fordelt på de 3 hovedområder:

  • Ego-drive: Jeg-adfærd. Relaterer sig til evnen til at opnå mål, tage styring med andre og hvordan man bruger sin energi på jobbet.
  • Sociale faktorer: Vi-adfærd. Relaterer sig til, hvordan man interagerer med andre, anvender sine følelser på jobbet og udviser tillid.
  • Arbejdsstil: Opgave-adfærd. Relaterer sig til arbejdsopgaver, herunder hvordan man arbejder med overblik, nytænkning og træffer beslutninger

Virksomhedens adgang til en lang række af både sociale og fagligt relaterede konkrete ting at måle konsulenten på, fører til en mere sikker og succesfuld rekruttering.

Prissætning ACE

Indeholdt i prisen:
✔️ Konsulenten får tilsendt en feedback rapport via mail. 
✔️ I får en udførlig mundtlig og/eller skriftlig tilbagemelding fra en certificeret MPA-konsulent, som gør det muligt for jer at vurdere om konsulentens foretrukne arbejdsmetoder matcher jeres behov.
✔️ Konsulenten får en mundtlig og/eller skriftlig feedback fra en certiceret MPA-konsulent. 

Samlet pris: 

4.900 kr. ekskl. moms

Prissætning MPA

Indeholdt i prisen:
✔️ Konsulenten får tilsendt en feedback rapport via mail. 
✔️ I får en ca. 60 min. mundtlig og/eller skriftlig tilbagemelding fra en certificeret MPA-konsulent, som gør det muligt for jer at vurdere om konsulentens foretrukne arbejdsmetoder matcher jeres behov.
✔️ Konsulenten får en mundtlig og/eller skriftlig feedback fra en certiceret MPA-konsulent.     

Samlet pris:

6.500 kr. ekskl. moms.     

Lad os tage en uforpligtende snak

Tine Jessen
IT RELATIONS & RECRUITMENT MANAGER