Vi samarbejder kun med de allerdygtigste konsulenter på markedet

Med WE-CRUIT får I:

 Hvert forløb inkluderer:

  • Vores rekrutteringsspecialister laver grunding research og sparrer med jer, så I får resultatet af en gennemarbejdet search
  • Vi bruger vores database og netværk med +5.000 Senior IT freelance konsulenter og +1.000 SAP freelance konsulenter til at finde profilen, der matcher jeres ønsker. 
  • I får hurtig respons og afklaring på levering af SAP/IT Freelancer indenfor 2 timer
  • Vi sender CV’er på relevante SAP Freelance konsulenter indenfor 48 timer
  • I modtager korte, overskuelige og præcist formulerede kontrakter leveret indenfor 1-2 timer efter tilsagn
  • I får hjælp og rådgivning til at sikre et optimalt onboarding & offboarding forløb
  • I får løbende opfølgning på opgaven – også efter onboarding. 

Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Sådan forløber rekrutteringsprocessen:

Den indledende kontakt

Sammen med jer afdækkes jobspecifikationen, varighed, økonomi, teknisk- og praktisk set-up og ønsker til konsulentens kvalifikationer etc. og vi aftaler det videre forløb.

Opstart af rekrutting

Vi afdækker markedet for de bedste konsulenter, der matcher jeres behov og foretager indledende interviews og QA (referencetjek) på de relevante konsulenter.

Fremsendelse af profiler

Vi sender de udvalgte cv’er sammen med de praktiske oplysninger om konsulenten til jer indenfor den aftalte tidsramme.

Interview mellem konsulenten og jer

Konsulenten(er) vælges til interview og WE-CRUIT faciliterer kontakten og praktikken omkring interviewet.

Opfølgning

Efter interviewet følger vi op med både jer og konsulenten. Efter behov kan vi evaluere ift. valg af konsulent. Vi giver afslag til fravalgte konsulenter.

Aftaler og kontrakter

Vi tager os af det kontraktuelle for alle parter. Vi har stor erfaring med kontrakter og sikrer en grundig gennemgang.

In-flight

Eventuelle uafklarede spørgsmål fra jeres eller konsulentens side afdækkes og forventningsafstemmes for at sikre gensidig forståelse for opgavens ramme og det videre forløb.

Onboarding

Vi følger både jer og konsulenten tæt så alle praktiske informationer/adgange er på plads og de første dage går godt og effektivt.

Løbende opfølgning

Gennem konsulentens tid hos jer, har vi løbende opfølgning med både konsulenten og jer for at sikre at både de gensidige forventninger og leverancen bliver indfriet.

Off-boarding

Når konsulentens tid hos jer nærmer sig en afslutning, laver vi aftaler omkring opgaver, dokumentation og overlevering i fællesskab.

Hvordan sikrer vi, at kvaliteten er helt i top?

Står du med et behov for kvalificerede, driftsikre og fleksible IT Ressourcer, så er vi SAP/IT FREELANCE PARTNER, der leverer hurtigt og med høj kvalitet – hver gang.

Højt niveau

Vi samarbejder kun med de allerdygtigste konsulenter på markedet. Vi har en grundig screeningsproces og indhenter flere referencer på alle konsulenter inden vi indgår et samarbejde. Vi sørger for at følge op på både konsulenter og kunder både før, under og efter, at opgaven er løst.

Perfekt match

Vi har en fast, gennemarbejdet proces for, hvordan vi matcher kunder og konsulenter. Vi har faste evalueringsparametre, som vi bruger gennem hele forløbet, og som kunde, kan I forvente, at samspillet mellem jer og konsulenten kontinuerligt er i fokus og til reel evaluering.

Skill set

I vores øjne skal en god konsulent ikke blot være fagligt dygtig. Konsulenten skal også mestre at lytte, være nysgerrig omkring jeres virksomhed og kultur, samtidigt med at konsulenten holder sig ajour med markedstrends og udvikler nye faglige færdigheder. Det vil vi gerne bidrage til og derfor har vi stort fokus på kompetenceudviklingen indenfor soft skills og markedstrends og alle konsulenter tilbydes kurser og oplæg for at udbygge disse færdigheder.

Kundecases

»Opgaven gik ud på at skabe en proces for håndtering af data i forhold til GDPR lovgivning.
Processen skulle tilgodese kundens behov for struktur og arkivering, og være simpel at udføre og vedligeholde.
Derudover skulle konsulenten arkivere al data korrekt i relation til den nyoprettede struktur /opsætning, hvor kunden havde et ønske om at bruge SAP ILM som værktøj.
Konsulenten har dokumenteret og forankret processen hos kunden, så fremtidige data bliver opbevaret med fuld compliance for GDPR.«

Udtalelse fra SAP ILM/GDPR-konsulent

»Opgaven bestod i først at hjælpe kunden med at identificere de rapporteringsscenarier, der ville skabe den største værdi for kunden holdt op imod omkostningerne.
Dernæst hjalp vi kunden med at optegne en arkitektur for, hvordan de ved hjælp af deres eksisterende værktøjer, licenser og data landskab, kunne skabe en rettidig og automatiseret salgsrapportering, baseret på data direkte fra deres SAP landskab.
Afslutningsvis hjalp vi kunden med at implementere scheduleret ETL i Power BI Data Flows, udvikle en standard template for Power BI Dashboards, samt generel sparring omkring Data Analytics og BI.«

Udtalelse en SAP/ Power BI-konsulent

Brug for en partner til Nearshoring?

Hos WE-CRUIT hjælper vi med at outsource jeres virksomheds IT-opgaver ved brug af nearshoring. Vi sørger for, at du får de helt rigtige IT-kompetencer, som kan løse de opgaver, du mangler hjælp til. Vi fungerer som jeres SAP/IT Freelance Partner og hjælper jer med sparring og rekruttering af jeres næste eksterne IT- Ressource, og vi sikrer jer en effektiv og kvalitetssikret proces.

Hvilke fordele er der ved Nearshoring:

– Du og jeres eksterne konsulent befinder sig i samme tidszone.
– Stærke kompetencer og stort udvalg, når vi søger uden for Danmark.
– Gnidningsfri kommunikation, da I kan kommunikere på engelsk.
– Lavere priser uden for Danmark, hvilket gør projektet billigere.

Lad os tage en uforpligtende snak

Jean Simone Christensen
SAP / IT FREELANCE PARTNER