Nearshoring vs. Offshoring: Hvad skal du vælge?

Når det kniber med at finde de rette IT-kompetencer indenlands, er det oplagt at kigge ud over grænserne og overveje outsourcing af opgaverne. Vores nærmeste europæiske naboer er ofte i stand til at levere ressourcer, hvor pris, kompetencer og ledighed går op i en højere enhed. Det kan være svært at finde i Danmark.

Når IT-aktiviteter flyttes ud af landet – uanset om det er nearshoring eller offshoring, så er der fordele og ulemper at gennemtænke.

I WE-CRUIT har vi gennem årene gjort os nogle erfaringer med begge former for outsourcing og nedenunder vil vi dele, hvilke betragtninger vi mener, der er essentielle at holde sig for øje, inden man træffer en beslutning om nearshoring eller offshoring, er den rigtige løsning.

Men først er det vigtige at kunne skelne mellem begreberne…

Hvad er nearshoring?

Nearshoring er betegnelsen for at outsource arbejdsopgaver til en
tredjepart f.eks. en IT- freelancer udenfor landets grænser, men dog
stadig indenfor et geografisk nærområde af virksomheden. Typisk vil
det være et naboland eller i hvert faldet land, der er på samme kontinent.

Hvad er offshoring?

Offshoring er outsourcing af IT-opgaver til en tredjepart udenfor landets grænser og typisk med en stor geografisk afstand til modervirksomheden. Det er den mest budgetbesparende tilgang til outsourcing, men ikke altid den mest effektive.

Fordele og ulemper ved nearshoring

Den geografiske nærhed
Den geografiske nærhed har sine fordele ved nearshoring. F.eks. koster det mindre i både tid og penge at rejse til et land, som ligger tæt på end at skulle rejse oversøisk. Det øger også muligheden for hyppigere face to face-kommunikation. Og selv om vi alle er blevet gode til onlinemøder under pandemien, så skal man ikke nødvendigvis undervurdere værdien i at mødes ansigt til ansigt.

Det kan minimere risikoen for misforståelser, underbygge og forankre virksomhedskulturen, forbedre teamarbejdet, understøtte hurtige beslutningsprocesser og opfange evt. skævvridninger i opfattelser af projektets retning. Og så kan det selvfølgelig skabe en hurtige kommunikation når man er i samme tidszone.  

Kulturel forenelighed
Derudover er der ofte også en vis kulturel forenelighed, der, i hvert fald på et teoretisk plan, vil give færre kulturelle udfordringer i fht. sprogbarrierer og autonomi vs. Kollektivisme.

Talentmassen
Udfordringen ved nearshoring kan, i visse brancher være, at nabolandene oplever de samme ressourceudfordringer og derfor heller ikke har en stor talentmasse til rådighed indenfor det specifikke område.

Økonomi
Ved at outsource til et nærtliggende land med lignende samfundsmæssig opbygning, kan man være heldig, at landets skattesystem og finansielle lovgivning minder om vores. Det gør en outsourcing opstart nemmere når man trods alt ikke skal starte fra nul. 
Rent lønbudgetmæssigt kan der være noget at spare ved nearshoring, men størrelsen af besparelsen vil kunne fluktuere indenfor et kort tidsperspektiv da spændet mellem lønningerne hos vores nærmeste naboer og os selv ikke nødvendigvis altid er så stort og udviklingen i markedet vil kunne presse lønnen op på et tilsvarende dansk niveau. 

Fordele og ulemper ved Offshoring

Økonomi
For mange er idéen om at spare på lønbudgettet tiltrækkende og der ER bestemt også penge at spare på lønbudgettet ved offshoring. Hvis vi kigger mod oversøiske lande som Filippinerne, Indien og Kina er leveomkostningerne væsentligt anderledes end vores, og det vil udgifterne til lønninger naturligvis også være. Det er derfor muligt at benytte offshoring som en måde at holde egne lønbudgetter nede, men samtidigt modtager freelancerne i det pågældende land stadig en god løn for deres arbejde.  

Talentmassen
Ofte vælges lande som Indien, Filippinerne og eller Kina til offshoring aktiviter. Her er talentmassen stor og udgifterne lavere. Til gengæld spiller forskellen i tidszonerne ind i planlægning af arbejdet. 

Arbejde døgnet rundt
Afhængigt af, hvilken typer opgaver, der skal løses, kan det faktisk arbejde til jeres fordel med tidsforskellen. Hvis en udvikler i Danmark f.eks. har udviklet en app og skal have testet en bestemt funktionalitet, så kan kollegaen offshore pga tidsforskellen gøre dette i nattens løb og når den danske udvikler møder ind, foreligger resultatet af testningen. På den måde kan tidsforskellen bogstaveligt talt arbejde til jeres fordel.

outsourcing

Kulturelle forskelle og afstand
Den fysiske afstand og tidsforskellen kan i sig selv give nogle udfordringer – det er omkostningstungt og tidskrævende at rejse frem og tilbage. Særligt hvis medarbejdere skal onboardes eller at der på anden måde kræves fysisk tilstedeværelse. Men det er ikke kun den kilometermæssige afstand, der kan skabe udfordringer.

Selv om vi efterhånden er vant til at samarbejde globalt, så er det nødvendigt at være opmærksom på de kulturelle forskelle, der kan være mellem landet som modervirksomheden opererer i og offshoring-landet. De kulturelle forskelle kan både virke som en øjenåbner for nye måder og tilgange at arbejde på og dermed vise sig som en styrke for virksomheden. 

Men tilsvarende kan de kulturelle forskelle også være kilde til kommunikative misforståelser, og en manglende rummelighed overfor at der kan være forskellige måde at gøre tingene på og i værste fald føre til alvorlige fejl. Det vigtigste er, at man holder sig for øje at forskellene eksisterer og forholder sig til en saglig måde at arbejde med dem på.

Skal du vælge nearshoring eller offshoring?

Som nævnt ovenfor, er der mange overvejelser at gøre sig når man skal vælge mellem nearshoring og offshoring, og ofte er økonomi et tungtvejende argument i valget mellem de to, men derudover bør man gøre sig selv den tjeneste at holde fordelene og ulemperne op imod den kompleksitet, der er i opgaverne, der skal outsources.

Generelt er det vores erfaring, at offshoring er det rigtige valg til opgaver, der er relativt simple og som kan formuleres tydeligt, præcist og med en høj detaljeringsgrad, så der er en klar forståelse af opgavens løsning og dermed ikke fordrer selvstændig beslutningstagen. Det kan f.eks. være visse support- og driftsopgaver, som med fordel også ville kunne løses hen over natten pga. tidsforskellen.  
Dog skal man være forberedt på, at opstartsprocessen ofte kan være lang og bureaukratisk.

Er opgaverne derimod komplekse med en knap så skarpt defineret løsningsmodel, mange endnu udefinerede beslutningsprocesser og der kræves et tættere samarbejde, måske regelmæssige face to face møder, så er nearshoring en bedre løsning. Arbejdskulturen i Europa er præget af en høj grad af autonomi. Vi dyrker den problemløsende tilgang ved at byde ind med faglig sparring, modspil og en høj grad af handlefrihed. Til mere kompleksesse opgaver, er vi derfor lidt mere afhængige af at arbejde i samme tidszone fordi de kræver en høj grad af interaktion.   

Lad os tage en uforpligtende snak

Jean Simone Christensen
SAP / IT FREELANCE PARTNER

Krisernes tid?

Krisernes tid? De sidste par år har, udover en ulmende klimakrise, budt på corona-pandemi, krig i Europa, chipkrise, et politisk ustabilt USA, samt en global

Læs mere >>