Personlighedstests giver ikke kun mening ved fastansættelser

Hvis man har siddet i en intern HR- position, så ved man hvor hamrende omkostningstung en fejlrekruttering er for virksomheden. Afhængig af medarbejderens månedsløn og antal måneders ansættelse, kan en fejlrekruttering i snit koste mellem 350.000-500.00 DKK.

Derudover er der også det tidsmæssige perspektiv i, at planlagte eller allerede igangsatte projekter udskydes indtil den nye kollega findes og endnu en oplæringsproces starter. Men det er ikke kun ved fastansættelser, at fejlrekrutteringer kan betyde yderligere omkostninger og forsinkelser af planlagte aktiviteter. For freelanceansættelser kan betydningen af en fejlrekruttering også ramme rigtigt hårdt, fordi konsulenten er hyret ind til at løse noget helt specifikt i en ofte fastlagt tidsramme og en udskydelse eller et forkert match, kan betyde udskydelse af projektet.

Hvad kan vi gøre for at undgå fejlrekrutteringer i freelancebranchen?

Kan man gardere sig 100% mod fejlrekruttering?

Nej, det kan man ikke, men man kan gå ind i et kontraktforhold med så åbne øjne som muligt. Her kan en personligheds- eller færdighedstest være et godt værktøj. Undersøgelser viser nemlig, at personlighedstestede kandidater i højere grad bliver en succes i jobbet og har længere ansættelser.

Men hvad er en personlighedstest, og hvad måler den på?

En personlighedstest skaber grundlæggende set klarhed og ærlighed. En personlighedstest skærper nemlig konsulentens egen opmærksomhed på egne faglige kompetencer, adfærd, reaktionsmønstre og arbejdsstil. Samtidig får virksomheden et dokumenteret indblik i deres kandidats styrker og begrænsninger.

På den baggrund tilbyder en personlighedstest et stærkt grundlag til at se om kandidat og virksomhedens forventninger til den specifikke stilling er et match. Således undgås fejlrekruttering også ved freelancerekrutteirng , og virksomheden sparer ressourcer og tid!

Fordele for konsulent

Ofte er vi som mennesker udefinerede omkring vores egne adfærdsmønstre. En personlighedstest hjælper med at belyse ting, som måske har ligget som usynlig viden for os før.

Som konsulent skaber du en skarpere klarhed og rammesætning for, hvordan du selv arbejder, agerer og reagerer, og samtidig kan du præsentere en langt skarpere og dybdegående personprofil end det klassiske CV kan tilbyde.

Fordele for virksomhed

Virksomheder kan benytte personlighedstest til på forhånd at vurdere, hvordan en given konsulent vil fungere i deres specifikke arbejdsmiljø. Virksomheden opnår et dybdegående kendskab til kandidatens professionelle og personlige træk, hvilket understøtter den bedst mulige udvælgelsesproces ift. virksomhedens ønsker for den specifikke stilling og det arbejdsmiljø, som kandidaten gerne skulle passe ind i.

Herved kan virksomheden på et langt mere oplyst grundlag kan træffe beslutning om kandidatens egnethed og spare flere hundrede tusinde kroner på at undgå fejlrekruttering.

Typer af personlighedstests

MPA
MPA-testen fokuserer ikke på hvad testtager kan eller ikke kan – men i stedet hvad denne foretrækker at gøre. Derfor er der ikke noget, der hedder et rigtigt eller forkert svar i MPA. I stedet giver testen afklaring omkring handlingsmønstre:

  • hvordan kandidaten tager ansvar og styring i en større gruppe;
  • evne til at opnå mål;
  • hvordan ens energi benyttes på jobbet;
  • kandidatens sociale interaktion på arbejdspladsen vurderes også på forskellige parametre som følelseskontrol, kommunikation og hvor meget tillid og ansvar denne uddelegerer, og meget mere.

Alt dette giver virksomheder ro i maven i rekrutteringsprocessen. Virksomhedens adgang til  konkrete ting at måle konsulenten på, fører til en mere sikker og succesfuld rekruttering.

ACE
ACE testen fokuserer i høj grad på testtageres logiske tænkning. Der måles på evne til at tilegne ny viden, nye færdigheder, og evne til at gennemskue komplekse udfordringer. Virksomheder får derfor et grundlag til at vurdere en kandidats evne til:

  • at gennemskue komplekse udfordringer, et værktøj til at se om kandidatens handlingsmønstre flugter med virksomhedens;
  • tilegnelse af ny viden, hvilket er specielt vigtigt i dag, hvor mange virksomheder har behov for medarbejdere, der er omstillingsdygtige og agile.

At ACE er et databaseret værktøj, giver derfor også et håndgribeligt værktøj for virksomheden, som kan måle på konkrete elementer.

Der er altså penge at spare ved at være omhyggelig og grundig i ansættelsesprocesserne…

Vores IT Relations & Recruitment Specialist, Tine Jessen, er certificeret profiltester og har flere års erfaring inden for området.

Så tøv ikke med at kontakte os. Vi står altid klar til en snak om, hvad en personlighedstest vil kunne gøre for netop dig, ligegyldigt om du er konsulent eller kundevirksomhed.

Lad os tage en uforpligtende snak

Jean Simone Christensen
SAP / IT PARTNER

Krisernes tid?

Krisernes tid? De sidste par år har, udover en ulmende klimakrise, budt på corona-pandemi, krig i Europa, chipkrise, et politisk ustabilt USA, samt en global

Læs mere >>