Kulturforskelle, du skal være opmærksom på når du leder udenlandsk arbejdskraft

At lede godt betyder at lede alle. I vores globaliserede arbejdsverden er det ikke usandsynligt, at du som leder allerede har, eller kan komme ud for at skulle lede medarbejdere fra andre lande og kulturer.

Lederstof.dk har skrevet en spændende artikel om den helt særlige arbejdskultur vi har i Danmark, og en række træk, som du skal være opmærksom på, hvis du har udenlandske medarbejdere.

Meninger og selvstændighed

I Danmark skal alle meninger frem. Det kan virke mærkeligt at skulle sig sin mening på tværs af rang, og medarbejdere fra andre kulturer kan blive usikre på, om de kommer til at sige noget, som støder chefen.

Selvstændighed forventes i Danmark. Danske ledere forventer generelt, at medarbejderne selv tager ansvar for deres opgaver og kun henvender sig, hvis der er problemer eller hvis medarbejderen har brug for rådgivning. En hands-off tilgang kan blive opfattet som ligegyldighed fra chefens side, eller medarbejderne kan blive usikre på, hvor meget de kan tillade sig, når chefen ikke er involveret hele tiden.

relationer

Humor og selvironi

Selvironi er en dyd i Danmark, også for ledere. Det kan være meget uvant for udlændinge at se lederen grine af sig selv og indrømme fejl. Det kan virke negativt, hvis de er vant til en meget hierarkisk organisation. Det er vigtigt at være tydelig om, at alle kan begå fejl, og at det er værre ikke at erkende dem end at lave dem.

Vi elsker at lave sjov med hinanden i Danmark. Humor er vigtigt – men mange udlændinge kan misforstå dansk humor, da den er meget speciel. Ikke kun på grund af sarkasme, men også fordi vi ofte ikke griner, når vi siger noget sarkastisk. Det er vigtigt at introducere udenlandske medarbejdere til kulturen og lade dem vide, at det er ment som sjov.

Vores feedback-kultur

I Danmark går vi ikke rundt og roser hele tiden. Vi forventer at folk gør deres arbejde, og når noget ikke er i orden, er vi til gengæld ret hurtige til at sige det.

Brug derfor tid på positiv feedback til udenlandske medarbejdere, da det kan være svært for dem at vide, om de lever op til forventningerne, når de kommer ”udefra”.

Image of workplace with paper and electronic documents and pen
beautiful-shot-big-green-leafed-trees-grassy-field

Vores work-life balance og ”korte” arbejdsdage

Medmindre du leder en virksomhed med unge singler, er det normalt, at folk går hjem til deres egne familier og venner efter arbejdsdagen er slut. Vi socialiserer på arbejdspladsen, men ofte heller ikke meget mere end det. Det kollegiale foregår i Danmark omkring eftermiddagskagen – på arbejdspladsen. Sørg for at dine udenlandske medarbejdere informeres om de ’små’ ting som frokostordninger, kagekasser og lignende, så de ved at der er dér socialiseringen foregår.

I Danmark er vi kendt for at have en god balance mellem arbejde og privatliv. Vi prioriterer vores familieliv og tilbringer generelt mindre tid på arbejdet end arbejdstagere i de fleste andre lande. Medarbejdere fra andre arbejdskulturer kan blive usikre på, hvad der forventes af dem i forhold til arbejdstid. Hvis du som leder ikke er optaget af, hvor længe de er på arbejdspladsen, skal du fortælle dem, at det er deres resultater, der bedømmes.

Frihed under ansvar og uformel arbejdsstil

Vi arbejder ud fra principperne om frihed under ansvar. Vi foretrækker, at folk selv styrer deres arbejdstid og planlægger deres opgaver, og vi har tillid til medarbejdernes ærlighed. Derfor bruger vi ikke meget tid på kontrol. Det kan være svært at håndtere denne frihed, hvis man ikke er vant til den, så sørg for at introducere dine medarbejdere til kulturen.

Udenlandske medarbejdere kan have svært ved at finde ud af, hvem der egentlig bestemmer, fordi vi i Danmark er meget uformelle. Det gør sig for eksempel gældende i dresscode, hvor vi klæder os ens uanset roller i organisationen, bruger fornavne og er dus med alle. Uddan dine medarbejdere i den uformelle danske stil.

Vær opmærksom på kulturelle forskelle

Noget af det vigtigste du kan gøre som leder er at være opmærksom på disse kulturelle forskelle. Når du er opmærksom på forskellene, kan du begynde at italesætte dem, og de forventninger du har til dine medarbejdere. Og de kan lykkes bedre fordi de ikke er usikre på normerne. 

Lad os tage en uforpligtende snak

Jean Simone Christensen
SAP / IT PARTNER

Krisernes tid?

Krisernes tid? De sidste par år har, udover en ulmende klimakrise, budt på corona-pandemi, krig i Europa, chipkrise, et politisk ustabilt USA, samt en global

Læs mere >>

Hvad er nearshoring?

Nearshoring er betegnelsen for at outsource arbejdsopgaver til en
tredjepart f.eks. en IT- freelancer udenfor landets grænser, men dog
stadig indenfor et geografisk nærområde af virksomheden. Typisk vil
det være et naboland eller i hvert faldet land, der er på samme kontinent.

Hvad er offshoring?

Offshoring er outsourcing af IT-opgaver til en tredjepart udenfor landets grænser og typisk med en stor geografisk afstand til modervirksomheden. Det er den mest budgetbesparende tilgang til outsourcing, men ikke altid den mest effektive.

Hvad er nearshoring?

Nearshoring er betegnelsen for at outsource arbejdsopgaver til en
tredjepart f.eks. en IT- freelancer udenfor landets grænser, men dog
stadig indenfor et geografisk nærområde af virksomheden. Typisk vil
det være et naboland eller i hvert faldet land, der er på samme kontinent.

Hvad er offshoring?

Offshoring er outsourcing af IT-opgaver til en tredjepart udenfor landets grænser og typisk med en stor geografisk afstand til modervirksomheden. Det er den mest budgetbesparende tilgang til outsourcing, men ikke altid den mest effektive.