Tre gode råd til IT-rekruttering

Når det kommer til at rekruttere freelance IT-arbejdskraft, er der nogle vigtige overvejelser, der kan hjælpe os med at hjælpe jer til finde de rette konsulenter til jeres virksomhed. Her er tre gode råd, til overvejelser, der kan effektivisere en succesfuld IT-rekrutteringsproces.

1. Klar jobbeskrivelse og afdækning

Start med at definere en tydelig jobbeskrivelse og afdæk behovene for den rolle, som du ønsker at besætte. Det er så utroligt vigtigt at være nøjagtig i de kvaliteter, man efterspørger. 

Jo mere præcist du kan beskrive og definere dine forventninger og krav, desto større er chancen for at tiltrække de rigtige konsulentr og jo større er chancen for at rekrutterignsbureauerne kan præsentere jer for kvalificerede konsulenter.  

Vær specifik omkring de færdigheder, erfaringer og teknologier, som I forestiller jer, at konsulenten skal besidde og mestre.

freelance-young-businesswoman-casual-wear-using-laptop-working-living-room-home

Vidste du at…

Omsætningen i den danske IT-branche er næsten fordoblet de sidste 10 år, og stadig flere bliver ansat i IT-stillinger. Dog er den danske IT-branche stadig udfordret på væksten. Det blev bl.a. klart da en EU-rapport for nyligt indikerede voldsomt mangel på IT kompetencer frem mod 2030.

Således viste rapporten, at Danmark kommer til at mangle op mod 200.000 IT-specialister frem mod 2030. I dag udgør andelen af it-specialister på det danske arbejdsmarked 5,6%, hvilket er lavt sammenlignet med vores nabolande, som eksempelvis Sverige (8,0%).  

WE-CRUIT_5

2. Kultur og arbejdsmiljø betyder også noget i en freelance setting

Selvom du leder efter en konsulent til en freelance rolle, og konsulenten derfor ikke er “fastansat”, er det stadig vigtigt at være opmærksom på at formidle jeres kultur og arbejdsmiljø. Trivsel, kultur og arbejdsmiljø er også afgørende faktorer for om en konsulent kan se sig selv i jeres virksomhed på samme måde som det er for fastansatte. 
Ved at fortælle om jeres kultur, værdier og teamsammensætning, vil vi som rekrutteringsbureau også i højere grad kunne fravælge konsulenter, som ikke passer til jeres virksomhed. Det sparer tid og penge for jer og minimerer risikoen for fejlrekrutteringer.  

Sørg derfor for at inkludere information om din virksomhedskultur og arbejdsmiljø i din rekrutteringsproces for at tiltrække freelancere, der passer godt ind i dit team.

3. Kig udover Danmarks grænser

Når du rekrutterer IT-freelancere, bør du også overveje at kigge udover Danmarks grænser. Der findes en bred vifte af dygtige og erfarne IT-konsulenter globalt, der kan bidrage til din virksomheds succes. Her bør du gøre dig overvejelser om hhv. nearshoring, som indebærer at outsource arbejdsopgaver til en freelancer inden for et geografisk nærområde af virksomheden, typisk et naboland – og offshoring, som er outsourcing af opgaver til en tredjepart med stor geografisk afstand til modervirksomheden. Der er fordele og ulemper ved begge former, og vi anbefaler at du sætter dig ind i disse – det kan du gøre i vores indlæg her.

At udvide din søgning globalt kan give dig adgang til større talentmasse og anderledes perspektiver, hvilket kan være værdifuldt for din virksomhed. Vær åben for at arbejde med remote arbejdende, der kan bringe unikke og specialiserede færdigheder og erfaringer til bordet.

global outsoursing

Lad os tage en uforpligtende snak

Jean Simone Christensen
SAP / IT PARTNER

Krisernes tid?

Krisernes tid? De sidste par år har, udover en ulmende klimakrise, budt på corona-pandemi, krig i Europa, chipkrise, et politisk ustabilt USA, samt en global

Læs mere >>