SAP QM konsulenter

WE-CRUIT matcher din virksomhed med den rette SAP QM konsulent

Kvalitetsbevidst produktion

SAP QM er et modul i SAP ERP-systemet, som giver virksomheder redskaber til at styre kvalitetskontrol igennem automatiserede kvalitetssikringsprocesser, hvor systemet tilpasser bade procedurer, retningslinjer og standarder indenfor virksomhedens specifikke område. Derudover får virksomheder mulighed for at overvåge kvalitetssikringssystemerne, så de kan være sikre på, at deres produkter og processer opfylder krav til kvalitet, sikkerhed og er i overensstemmelse med lovgivning.  

 

Derfor henvender SAP QM sig også primært til virksomheder indenfor produktion. Det kan være alt fra produktion af fødevarer, lægemidler, elektronik, biler og meget andet. Generelt set benyttes modulet af virksomheder, der ønsker at forbedre deres kvalitetsstyringssystemer, reducere fejl og affald, øge kundetilfredshed og overholde regulatoriske krav indenfor deres specifikke industrielle område. 

SAP QM’s primære funktioner

Nogle af vigtigste funktioner i SAP QM er, at modulet giver værktøjer til at planlægge, dokumentere og udføre kvalitetstilsyn af materiale og produkter. Her hjælper modulet med at definere tilsynsplanen og registrere resultaterne. Det bidrager til, at man som virksomhed altid har kontrol og overblik over, om man overholder kvalitetsstandarderne.  

SAP QM kan også være en hjælp til oprettelse og udstedelse af kvalitetscertifikater, som dokumenterer, at produkterne lever op til kvalitetskrav, sikkerhed og lovgivning. 

Hvis der skulle ske fejl eller komme reklamation på et produkt, sørger systemet for at registrere og håndtere de kvalitetsafvigelser, der har været. Derved bliver det muligt at identificere årsager og forbygge, at der sker gentagelser af fejl. 

Derudover tilbyder SAP QM detaljerede analyser af dets indsamlede data igennem statiske metoder, som sikrer konsekvent kvalitet og giver virksomheder mulighed for at evaluere sine præstationer og identificere, hvis der skulle være oversete tendenser. Det gør, at virksomhederne kan tage informerede beslutninger og adressere problemer i produktionen. Og dermed kan virksomheder opnå forbedret produktkvalitet, reducere omkostninger til reklamation og få bedre kundetilfredshed. 

Få fuldt overblik over virksomhedens processer

Hvis du vil have fuldt overblik over virksomhedens processer på tværs af forskellige forretningsområder, kan du med fordel integrere andre SAP-moduler med SAP QM. 

Hvis du har kundetilfredsheden i fokus, kan du med fordel integrere SAP Sales and Distribution (SAP SD). Det giver de rette funktioner til at håndtere salgsprocessen, kundebestillinger og fakturering, og sammen med SAP QM kan du være sikker på, at kvalitetskravene er opfyldt, inden produkterne leveres til kunderne. 

Vil du have overblik over dine omkostninger, kan du enten vælge SAP Finance (SAP FI) eller SAP Controlling (SAP CO). Det vil give regnskabsmæssige funktioner som analyser af omkostningskontrol, og i samarbejde med SAP QM kan man få overblik over kvalitetsrelaterede udgifter. 

Er det planlægning og styring af produktionsprocesser, du vil optimere, kan det være en fordel at integrere SAP Material Management (SAP MM). Her vil du få funktioner til styring af indkøb, lagerstyring og leverandørsamarbejde. Sammen med SAP QM vil det medføre en effektiv styring af indkøb og materialer til kvalitetskontrol. 

 

 

Vores freelance SAP-Konsulenters ekspertområder

Vores SAP specialister har en bred viden og erfaring inden for blandet andet følgende områder:

SAP Funktionelle Moduler

(ECC Moduler, Industry Solutions og separate Business Suite products)

SAP Financial Accounting

SAP Controlling

SAP Material Management

SAP Sales & Distribution

SAP Logistics Execution

SAP Production Planning

SAP Quality Management

SAP Project System

SAP PS

SAP Plant Maintenance

SAP Human Capital Management

SAP HCM / SAP HR

SAP SuccessFactors (Cloud)

SAP SF

SAP Investment Management

SAP IM

SAP Enterprise Asset Management

SAP EAM

SAP Financial Supply Chain Management

SAP FSCM

SAP Customer Relationship Management

SAP Cloud For Customer

SAP C4C

SAP Warehouse Management

SAP WM

SAP Extended Warehouse Management

SAP EWM 

SAP Supplier Relationship Management

SAP SRM

SAP Ariba Cloud Solutions

SAP ARIBA

SAP Advanced Planning & Optimization

SAP APO

SAP Business Planning and Consolidation

SAP BPC

SAP Transportation Management

SAP TM

SAP Treasury Management

SAP TRM

SAP Product Life Cycle Management

SAP PLM

SAP Banking

SAP Banking

SAP Environment, Health & Safety

SAP EHS

SAP Tekniske Moduler

Advanced Business Application Programming

SAP Security

SAP Security

SAP Basis

SAP Basis

SAP Business Intelligence/ Business Warehouse

SAP High Performance Analytics Appliance

SAP Business Planning and Consolidation

SAP BPC

SAP Application Link Enabling

SAP ALE

SAP Landscape Transformation

SAP LT

SAP Business Objects Data Services

SAP BODS

SAP Business Objects

SAP BO/BOBJ

SAP Netweaver

SAP Netweaver

SAP FIORI (user interface)

SAP FIORI

SAP Solution Manager

SAP SolMan

SAP Master Data Management

SAP MDM

SAP Business One

SAP Document Management System

SAP DMS

SAP Governance, Risk and Compliance

SAP GRC

SAP Testing

SAP Testing

SAP Cloud Platform

SAP Cloud

SAP Web Dynpro

SAP Web Dynpro

SAP Exchange infrastructure

SAP XI

Levering af SAP QM-Konsulenter inden for 48 timer

Hos WE-CRUIT tilbyder vi en leveringstid på cv’er på SAP-konsulenter på 48 timer. Derudover har vi en løbende opfølgning på opgaverne, så I kan følge med i processen undervejs. Udover freelance SAP- konsulenter, har WE-CRUIT også mere end 5.000 Senior IT freelance konsulenter, som har erfaring inden for stort set alle slags IT-opgaver.

Ønsker du at indgå et samarbejde eller høre nærmere omkring vores setup, er du velkommen til at kontakte os.

Lad os tage en uforpligtende snak

Jean Simone Christensen
SAP / IT FREELANCE PARTNER